fbpx

MINŐSÉGPOLITIKA

GANZAIR A TELJES MEGOLDÁS

A Ganzair Kft. Minőségpolitikai nyilatkozata és Környezeti politikája

Minőség – Környezeti, – Egészségvédelmi és Biztonsági Politika

A Ganzair Kompresszortechnika Kft. alapvető célja, hogy szolgáltatási területén hosszú távon eredményes vállalkozásként szerepeljen. Mindezt úgy kívánjuk elérni, hogy a rendelkezésre álló – a vezetés által biztosított – erőforrásokkal, köztük munkatársaink elkötelezett együttműködésével a környezetet minimális mértékben terheljük, miközben a minőség folyamatos biztosításával és fejlesztésével hibátlan szolgáltatást nyújtunk minden megrendelőnknek, egyidejűleg biztosítjuk szervezetünk külső és belső érdekelt felei számára az egészségre és biztonságra nem veszélyes munkakörnyezetet.

Alapvető stratégiai céljaink:

Folyamatosan megfelelés vevőink minőségi igényeinek, valamint a törvényi szabályozásoknak ezzel egyidejűleg és egyetértésben megszerzett jelenlegi pozíciónkat megtartása és fejlesztése.

Célunk, hogy tevékenységeink során a környezeti kibocsátásaink minél kisebb mértékűek legyenek, ezzel megfelelve a saját és környezetünk elvárásainak.

Alapvetőnek érezzük, hogy tevékenységünk szabályozásával és figyelemmel kísérésével csökkentsük szervezetünk karbon-lábnyomát.

A klímaváltozás okozta hatásokat és azok következményeit figyelembe vesszük külső és belső érdekelt feleink szükségleteinek meghatározásánál, egyidejűleg folyamataink és eljárásaink kialakítását úgy végezzük, hogy csökkentsük azok negatív hatását a klímaváltozásra.

Elsődleges célunk munkatársaink egészségének és biztonságának védelme, a működésünk során bekövetkezett munkabalesetek számának nullán tartása.

Fentiek érdekében elköteleztük magunkat a következők mellett:

 • Kijelentjük, hogy a minőségügy, a környezet védelme, valamint az egészséges és biztonságos munkavégzés iránti elkötelezettség a vezetés minden szintjének feladata és felelőssége.
 • Biztosítjuk, hogy minden dolgozó megismerje társaságunk politikáit, integrált irányítási rendszerünk céljait, felépítését, megvalósításának módszereit.
 • Vezetőségünk a működéshez szükséges erőforrásokat biztosítja integrált irányítási rendszerünk hatékonyan működése és továbbfejlesztése érdekében.
 • Munkatársaink folyamatos képzésével, ösztönzésével biztosítjuk a minőség-, a környezet és az egészséges és biztonságos munkavégzés iránti elkötelezettséget.
 • Szolgáltatásunk fejlesztése során, új tevékenységeink bevezetésénél, a meglévők korszerűsítésénél figyelembe vesszük az ügyfelek igényeit, a környezetvédelmi és biztonsági szempontokat, valamint korunk legújabb műszaki-technológiai megoldásait.
 • A megszerzett ismeretek birtokában folyamatosan törekszünk az integrált irányítási rendszerünk fejlesztésére, valamint a tevékenységünkkel okozott káros környezeti hatások csökkentésére és a szennyezések megelőzésére, dolgozóink egészségének védelmére, és a biztonságos munkavégzés feltételeinek kialakítására.
 • Kiemelt figyelmet fordítunk a környezetvédelmi, munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi előírások teljesítésére. A mindenkori nemzeti és nemzetközi jogszabályi környezetnek megfelelve végezzük tevékenységünket.
 • Karbon-lábnyomunk csökkentésének érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük és mérjük a következőket: villamos-energia-, földgáz-, vízfogyasztás gépkocsi-használatból eredő üzemanyag-fogyasztás, veszélyes és nem veszélyes hulladék kibocsátás
 • Beszállítóink felé kialakítjuk minőségi, környezeti és munkavédelmi elvárásainkat, és kiválasztásuknál arra törekszünk, hogy azoknak megfeleljenek.
 • Folyamatosan kontroláljuk vevőink elégedettségi szintjét.
 • Szoros és folyamatos kapcsolatot tartunk partnereinkkel a minőségi igényeik felmérése, a minőség terén elért eredményeink visszaellenőrzése érdekében.

A szervezet valamennyi alkalmazottjának valamint a szolgáltatásainkhoz kapcsolódó partnereknek ismernie és alkalmaznia kell a Ganzair Kompresszortechnika Kft. Minőség-, Környezeti-, Egészségvédelmi és Biztonsági Politikáját, valamint az Integrált Irányítási Kézikönyvünk és a kapcsolódó dokumentumok előírásait. Ennek érdekében a hozzáférést a nyilvánosság számára is biztosítjuk.

Ezen dokumentum aláírásával személyesen is megerősítem a fenti célok melletti elkötelezettségünket.

 

Kiskunhalas,2020.01.02.

Gidai Olivér
Ügyvezető igazgató