MINŐSÉGPOLITIKA

GANZAIR A TELJES MEGOLDÁS

A Ganzair Kft. Minőségpolitikai nyilatkozata és Környezeti politikája

A GANZAIR Kft. 1995-ben alapvető stratégiaként határozta el, hogy a Levegő-, gázkompresszor-, és áramfejlesztő – rendszerek tervezésének, gyártásának, telepítésének és szervizének, magas szintű minőségének biztosításához olyan rendszert alakít ki, amely lehetővé teszi megfelelését a nemzetközi és hazai szabványok által meghatározott minőségügyi és környezeti követelményeknek. Minőség és környezeti politikánkat kihirdettük és a nyilvánosság számára is megismerhetővé tesszük.

A társaságunk vezetése elkötelezte magát, hogy a rendszer működését és állandó fejlesztését, környezetszennyezés megelőzését kiemelt figyelemmel kíséri és az újabb célok eléréséhez biztosítja az erőforrásokat. Biztosítjuk ezzel, hogy egész tevékenységünk minősége a legjobb legyen, azaz a vevői igényeknek tökéletesen megfeleljen. Közvetlen célunk a vevői megelégedettség növelésével piaci pozíciónk további erősítése, újabb vevőkör bizalmának megszerzése, valamint a társadalmi és a dolgozói elvárásoknak való legteljesebb megfelelés is.

A továbbfejlesztett Minőségirányítási Rendszer hivatott meghatározni és felügyelni:

  • hogy vevőink igényeit és az egyéb elvárásokat a lehető legjobban megismerjük,
  • hogy termékeink és szolgáltatásaink tervezése a megismert igények legteljesebb figyelembevételével, korszerű elvek szerint, a kutatás-fejlesztési eredmények, jogszabályok és szabványok valamint az üzemi és üzemeltetési tapasztalatok felhasználásával történjen,
  • hogy értékelőállítási tevékenységünk a terveknek megfelelően, a Minőségbiztosítási Rendszer által meghatározott módszerek alkalmazásával, jól képzett, a minőséget messzemenően szem előtt tartó szakemberek irányításával történjen,
  • hogy termékeink utógondozása, szervizszolgálata biztosítsa a vevői megelégedettséget, a termékek hosszú időtartamú, hibamentes üzemeltetését, valamint az üzemeltetői tapasztalatok kiértékelésével elősegítse az új termékek és szolgáltatások tervezését.

Megvizsgáltuk tevékenységünk lehetséges környezeti hatásait, azonosítottuk, hogy melyek azok a jelentős hatások, melyeket kezelni fogunk. Figyelembe véve vizsgálatunk eredményét, valamint megrendelőink és a társadalom környezeti követelményeit, felelősségünk és lehetőségeink határain belül elkötelezzük magunkat, hogy:

  • törekszünk a környezeti törvények, előírásokat maradéktalan betartására, valamint a környezeti tényezők vonatkozásában vállalt célok elérésére,
  • törekszünk a környezetet óvó megoldások alkalmazására,
  • folyamatosan javítjuk folyamataink és termékeink környezeti jellemzőit úgy, hogy a fejlesztés során figyelembe vesszük a környezeti elvárásokat, a mindenkori tudományos, technikai színvonalat,
  • vevőink telephelyén végzett munkánk során keletkezett veszélyes hulladékokat begyűjtjük és ártalmatlanítjuk,
  • intézkedéseket teszünk az eseteleges környezeti balesetek során a veszélyes hulladékok környezetbe jutásának csökkentésére, valamint csökkentjük a balesetek kockázatát.

A közös célok eléréséért vállalt kötelezettség nem korlátozódhat csak a társaság vezetésére és a minőségügyi és környezeti vezetőre, hanem a társaság teljes személyzetének és a szervezetünk nevében dolgozóknak is osztoznia kell ebben. Szándékaink megvalósulásának alapja munkatársaink elkötelezettsége, szakértelme, a jó együttműködési képesség, melyeket következetes és rendszeres képzéssel kívánunk kialakítani.

 

Kiskunhalas, 2016. július 11.

 

 Gidai Olivér Attila
ügyvezető igazgató